Producenci

Najczęściej kupowane

Informacja

Promocje

Tagi

Zamówienie może złożyć, każda pełnoletnia osoba, nie będąca ubezwłasnowolniona.

2.  Zamówienie można składać za pomocą:

  • internetowego systemu zamówień sklepu BabyBaam.com 
  • pocztą elektroniczną.

3.  Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest określenie rodzaju, ilości zamawianych towarów, danych zamawiającego. Można tego dokonać podczas procesu rejestracji lub w systemie sklepu, ale bez rejestracji.

 4. Każde zamówienie jest weryfikowane i potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta.  

5. Proces obsługi zamówienia zaczyna się po wpłynięciu wymaganej kwoty na konto właściciela sklepu. Wyjątkiem jest zamówienie z opłatą u kuriera.

6.  Sklep może odmówić realizację zamówienia, jeśli miedzy innymi: dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy, nie została dokonana wpłata lub nie wybrana opcja zapłaty u kuriera.

7. W wyjątkowych sytuacjach, niezawinionych przez sklep realizacja zamówienia może zostać opóźniona lub anulowana.  O każdej takiej sytuacji klient zostanie poinformowany drogą mailową.

8. Dokonując zakupu w sklepie klient uzyskuje potwierdzenie dokonania zakupu w formie paragonu lub/i faktury. Faktura nie wymaga podpisu klienta.

9.  Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie BabyBoom.com lub u dostawców sklepu. Jeżeli nie będzie dostępny klient zostanie o tym poinformowany.

10. Termin realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 48-72 godzin począwszy od następnego dnia od zamówienia. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne w magazynie sklepu BabyBaam.com lub sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta. W takim przypadku termin realizacji może się wydłużyć, o takim fakcie Nabywca zostanie bezzwłocznie poinformowany.

12. O dostępności wybranego produktów oraz planowanym terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest  każdorazowo poprzez system zamówień, telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną, w ciągu 24h (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia.